نکاتی مهم در رابطه با رنگ چوب  Auro    ۱-  از مصرف رنگ در صورت مرطوب بودن چوب و یا در شرایط بارندگی خودداری فرمایید .

۲-  قابل توجه اینکه کدهای ۰۰-۹۳۰ ،۱۲۶،۱۲۸ و۱۷۱ که فاقد رنگدانه (پیگمنت) می باشند، مقاومت به اشعه آفتاب نداشته و مخصوص استفاده در محیط داخل ساختمان هستند . بدیهی است در صورت استفاده این محصولات در فضای بیرون ساختمان و قرار گرفتن در معرض تابش آفتاب، چوب رنگ شده پس از گذشت مدت زمانی شروع به خاکستری شدن کرده که بازگشت این پدیده فقط با سنباده زنی و رنگ کاری مجدد امکانپذیر است. لذا توصیه می شود در خصوص محصولات چوبی بیرون ساختمان از کدهای ۹۳۰ رنگدار ،کدهای ۱۱۰ و یا کد ۱۲۶ و ۰۰-۹۳۰ همراه با کد ۱۵۰ که حاوی رنگدانه است استفاده شود .


۳- قابل توجه اینکه تمامی کدهای ۹۳۰ فاقد مقاومت به سایش بالا، جهت استفاده در کف می باشند . در صورت نیاز به استفاده محصولی که دارای مقاومت به سایش باشد ، از کدهای ۱۱۰ ، ۱۲۶ ، ۱۲۸ و۱۷۱ استفاده نمایید . در صورت نیاز میتوان کدهای مقاوم به سایش مذکور را روی کدهای مختلف ۹۳۰ نیز به عنوان لایه نهایی جهت ایجاد مقاومت به سایش اعمال نمود .

۴-  کد ۱۵۰ (در ۸ طیف مختلف رنگی) حاوی رنگدانه ( پیگمنت ) بوده که این محصول را میتوان به کدهای  ۹۳۰ ، ۱۲۶و ۱۱۰ جهت تهیه طیف رنگی دلخواه اضافه نمود. قابل توجه اینکه درصورت نیاز به افزودن کد۱۵۰ به محصولاتی که بخودی خود، دارای رنگدانه هستند ( کد ۱۱۰ و کدهای ۹۳۰ بجز ۰۰-۹۳۰) حداکثر میزان افزودن کد ۱۵۰ به محصولات مذکور ۵-۳ درصد میباشد.در مورد محصولات فاقد رنگدانه ( پیگمنت) که میتوان کد ۱۵۰ را به آنها اضافه نمود   ( ۱۲۶ و ۰۰-۹۳۰) حداکثر میزان استفاده از کد ۱۵۰ به مقدار ۲۰ درصد میباشد. در صورت نیاز به استفاده این دو محصول ( ۱۲۶ و ۰۰-۹۳۰)  در فضای خارج ساختمان، افزودن حداقل ۱۰ درصد ( تا نهایت ۲۰ درصد) کد ۱۵۰ جهت ایجاد مقاومت به اشعه آفتاب ضروری است.