چوب ترمو S ، چوب ترمو D ، چوب KD

 

چوب ترمو S

در فرآوری سوزنی برگان، دمای اعمال شده به چوب حدود ۱۹۰ درجه سلسیوس و در مورد پهن برگان،این دما حدود ۱۸۵ درجه سلسیوس می باشد.

از موارد مصرف چوب ترمو S میتوان به اجزای سازه‌ای (داخل ساختمان)، مبلمان و اتصالات آن ( مورد استفاده در شرایط خشک)، لمبه، اجزای دروپنجره، لمبه‌های چوبی، سونا و کف پوش نام برد.

از آنجا که چوب فرآوری شده به روش ترمو S در محدوده دمایی پایین‌تری نسبت به چوب ترموD فرآوری می شود دارای ثبات ابعاد (Stability)   مناسب جهت کاربردهای مختلف داخل ساختمان بوده و برای مصارف بیرون ساختمان توصیه نمی‌شود.

 

 

چوب ترمو D

در فرآوری سوزنی برگان، دمای اعمال شده به چوب حدود ۲۱۲ درجه سلسیوس و در مورد پهن برگان،این دما حدود ۲۰۰ درجه سلسیوس می باشد.

از موارد مصرف چوب ترمو D میتوان به اجزای سازه‌ای (بیرون ساختمان)، مبلمان فضای آزاد و اتصالات آن، نمای چوبی ساختمان و دکینگ چوبی،شاتر پنجره،اجزای سونا و حمام و کف پوش و سایر مصارف بیرون ساختمان نام برد. بدیهی است استفاده از چوب ترمو D برای کاربردهای مختلف داخل ساختمان نیز بلامانع می باشد.

از آنجا که چوب فرآوری شده به روش ترمو D در محدوده دمایی بالا‌تری نسبت به چوب ترموS فرآوری می شود، علاوه بر ثبات ابعاد، دارای دوام (Durability)   مناسب جهت مصارف بیرون ساختمان نیز می باشد.

 

 

چوب KD

اصطلاح چوبKD که مخفف کلمه “Kiln Dry” می باشد به معنای "چوب خشک شده در کوره " بوده که معمولاً عددی با این واژه مخفف، همراه می باشد ( عمدتاً ۱۲) که نشاندهنده درصد رطوبت چوب خشک شده است. شایان ذکر است KD برخلاف ترمو، فرآیند خاصی در فرآوری چوب به حساب نمی‌آید و در واقع فقط نشاندهنده خشک شدن چوب در کوره می باشد. قابل توجه اینکه چوب KD در محیط دارای رطوبت‌ ( نظیر شرایط بیرون ساختمان ) دوباره مرطوب شده و در معرض تغییر شکل، تاب برداشتن، ترک خوردن، حمله حشرات، پوسیدگی قارچی، کپک و سایر تغییرات ممکن توسط عوامل مخرب چوب قرار می گیرد.